nhà máy thông minh

Nhà máy tại Nhật ‘thông minh’ đến đâu?

Tháng Chín 30, 2020

Khi nước khác sôi nổi bàn về Cách mạng 4.0 thì tại Nhật đã có những nhà máy, thành phố thông minh hoàn thiện và hướng về Xã hội 5.0. Từ nhà máy thông minh… “Chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu dùng IoT cách đây 20 năm. 5 năm trở lại đây, hệ thống […]

Read More