nhà kính cho lan

Sinh viên làm nhà kính mini chăm sóc lan tự động

Tháng Năm 25, 2021

Hệ thống được gắn cảm biến, biết cây đang thiếu độ ẩm hay nhiệt độ và tự động cung cấp, giúp người dùng chăm sóc cây từ xa qua web. Dù phải học online vì dịch Covid-19, Trương Thành Huy, sinh viên năm 4 khoa Kỹ thuật và Tự động hóa, trường Đại học Công […]

Read More