DDoS

Khống chế hệ thống tòa nhà để tấn công DDoS

Tháng Chín 30, 2020

Hơn 2.300 hệ thống truy cập tòa nhà thông minh hiện chưa được vá lỗi bảo mật và có thể trở thành mục tiêu tấn công của các hacker. Công ty bảo mật Sonic Wall cho biết hacker đang tìm kiếm và khai thác các hệ thống kiểm soát truy cập tòa nhà hoặc khóa […]

Read More