Đại học khoa học tự nhiên TP HCM

Tìm kiếm sinh viên đam mê AI để ươm tài năng

Tháng Ba 18, 2021

TP HCMSinh viên có ý tưởng về Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc sẽ được thưởng tiền và hoàn thiện giải pháp để ứng dụng. Chiều 18/3, cuộc thi AIoT InnoWorks 2021 được Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học […]

Read More